header
ค้นหาชื่อ - คุณสมบัติ อาหาร :
leftpart
 
 อาหารรสเค็มนำ  ไม่นิยม ใส่น้ำตาล
 ใช้กะทิเป็นส่วนผสมในอาหาร น้อย
  กว่าภาคกลาง นิยมทานอาหารกับพื้น  เรียกว่าโก๊ะข้าว
  หรือ ขันโตก รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสจัด  เผ็ดจัด  ส่วนใหญ่ ใช้
 ปลาร้าเป็นส่วนผสมในการปรุงกลิ่น
  และรส  นิยมประกอบอาหาร  โดยการปิ้งหรือย่างมาก
  กว่าทอด รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสชาติกลมกล่อม  รสหวาน
 นำเล็กน้อย   วิธีการประกอบอาหาร
  สลับซับซ้อน  นิยมการตกแต่งและประดิดประดอยให้
  สวยงามรับประทานข้าวสวยเป็นหลักโดยนิยมจัดเป็น
  สำรับ
 
 อาหารรสเผ็ดจัด  เค็ม  เปรี้ยว
 ไม่นิยมรสหวาน ส่วนใหญ่ประกอบ
  อาหารจากอาหารทะเลหรือปลาใช้เครื่องเทศมากโดย
  เฉพาะขมิ้น  รับประทานข้าวสวยเป็นหลัก แต่นิยมรับ
  ประทานขนมจีนด้วย
 
 
แสดงผลการค้นหาอาหารที่มีคำว่า " " ใน " อีสาน "
 พบรายการอาหารทั้งหมด :   106  รายการ หน้า 1 / 6
รูปเล็ก รายชื่ออาหาร อาหารภาค หมวดอาหาร ประเภท มีสูตร
/ไม่มีสูตร
รูปเล็ก ก้อยกะปอม อีสาน อาหารคาว ก้อย
รูปเล็ก ก้อยกุ้งฝอย อีสาน อาหารคาว ก้อย
รูปเล็ก ก้อยไข่มดแดง อีสาน อาหารคาว ก้อย
รูปเล็ก ก้อยเนื้อ อีสาน อาหารคาว ก้อย
รูปเล็ก ก้อยปลานิล อีสาน อาหารคาว ก้อย
รูปเล็ก แกงไก่ใส่วุ้นเส้น อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงไก่ใส่หยวกกล้วยญวน อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงขนุนอ่อน อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงผักหวานป่า อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงผำ อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงยอดมะพร้าว อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงสายบัว อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงหน่อไม้ใส่ผักชะแงะ อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงหน่อไม้ อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงหวาย อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงหอยขม อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงเห็ดดิน อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงเห็ดตีนแฮด อีสาน อาหารคาว แกง
รูปเล็ก แกงเห็ดฟาง อีสาน อาหารคาว แกง

Page 1 / 6

Go to page  
 
 
footer