ค้นหาชื่อ - คุณสมบัติ อาหาร :
 
 อาหารรสเค็มนำ  ไม่นิยม ใส่น้ำตาล
 ใช้กะทิเป็นส่วนผสมในอาหาร น้อย
  กว่าภาคกลาง นิยมทานอาหารกับพื้น  เรียกว่าโก๊ะข้าว
  หรือ ขันโตก รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสจัด  เผ็ดจัด  ส่วนใหญ่ ใช้
 ปลาร้าเป็นส่วนผสมในการปรุงกลิ่น
  และรส  นิยมประกอบอาหาร  โดยการปิ้งหรือย่างมาก
  กว่าทอด รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสชาติกลมกล่อม  รสหวาน
 นำเล็กน้อย   วิธีการประกอบอาหาร
  สลับซับซ้อน  นิยมการตกแต่งและประดิดประดอยให้
  สวยงามรับประทานข้าวสวยเป็นหลักโดยนิยมจัดเป็น
  สำรับ
 
 อาหารรสเผ็ดจัด  เค็ม  เปรี้ยว
 ไม่นิยมรสหวาน ส่วนใหญ่ประกอบ
  อาหารจากอาหารทะเลหรือปลาใช้เครื่องเทศมากโดย
  เฉพาะขมิ้น  รับประทานข้าวสวยเป็นหลัก แต่นิยมรับ
  ประทานขนมจีนด้วย
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
168 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-8531
โทรสาร : 0-2282-4490
E-mail Address : info@thaicuisinenetwork.com
.........................................................................................................................................
กรุณากรอกข้อความลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี่ค่ะ :
   
ชื่อผู้ติดต่อ :    *
ชื่อบริษัท :    *
อีเมลล์ :    *
โทรศัพท์ :    *
ที่อยู่ในการติดต่อ :    *
คำแนะนำ,ข้อเสนอแนะ :    *
                               (*) ต้องการ